• Лечение

   • Специфики на лечението на зависимости към психоактивни вещества:

    • Лечението на зависимости е дълъг процес, включващ биологични интервенции (медикаменти), психологични терапевтични стратегии и работа със средата на пациентите;
    • Лечението преминава през няколко фази, които следват логично една след друга;
    вижте повече
   • Първия етап на почти всяка програма за лечение на зависимост от наркотични вещества е детоксификацията. По време на периода на детоксификация, тялото се пречиства от веществото, за да се намали физическата зависимост към него. Пациентите са внимателно наблюдавани по време на целия период на детокс, за да се гарантира, че няма вредни симптоми на абстиненция.

    вижте повече
   • Програми за лечение с агонисти и агонист-антагонисти на лица, зависими към опиоиди.

    Лечение с опиеви агонисти и агонист -антагонистиозначава: предписване на лекарствени продукти (опиеви агонисти и агонисти-антагонисти) в съчетание с широк спектър от медицински и рехабилитационни услуги за облекчаване на неблагоприятните медицински, психологични и физиологични ефекти, присъщи на опиоидната  зависимост.

    вижте повече
   • В програмите за психосоциална рехабилитация, се извършва така нареченото „лечение без лекарства”. Лечението без лекарства е психо-социален терапевтичен подход, насочен към пълно психосоциално възстановяване и реинтеграция на зависимия човек, при който медикаментозното лечение е минимално. Основната цел на тези програми е да помогнат на зависимите да постигнат трайни промени в начина си на живот, чрез установените норми и ценности като взаимопомощ, екипна работа, честност, отговорност, загриженост и уважение към другите членове.

    вижте повече
  • Телефонна линия по проблеми с наркотици и алкохол

   Телефонната линия по проблеми с наркотици и алкохол е напълно безплатна и създадена с цел, предоставяне на  информация, оказване на помощ и подкрепа в предприемането на първите стъпки към промяната.

   Консултациите са напълно конфиденциални и от тях могат да се възползват всички хора, на които им се е наложило да се сблъскат с проблематика и не знаят как да подходят.

  • Контакти

   Адрес

   София, ул. Пиротска 117

   Работно време

   Понеделник - Петък

   14:00 - 17:00

   Телефон

   0800 133 22
   безплатен

  • © 2014 help.ncn-bg.org. All Rights reserved.

  • Онлайн магазин от Exsitee