• Какви услуги мога да получа, когато се обадя?

   Просто вдигни слушалката!

   Когато се обадите на телефонната линия , ще ви бъде предоставена информация по широк кръг от теми, както и следните услуги:

   • Консултации по редица въпроси, свързани с употребата на психо-активни вещества;
   • Информация по отношение на ефектите на веществата, техният механизъм на действие, етапите на развитие на зависимостта, видове тестове за наркотични вещества и др.;
   • Помощ и подкрепа в предприетите от клиента стъпки към промяна;
   • Кризисни интервенции;
   • Насочване към различни програми за лечение и рехабилитация, функциониращи на територията на страната.
  • Телефонна линия по проблеми с наркотици и алкохол

   Телефонната линия по проблеми с наркотици и алкохол е напълно безплатна и създадена с цел, предоставяне на  информация, оказване на помощ и подкрепа в предприемането на първите стъпки към промяната.

   Консултациите са напълно конфиденциални и от тях могат да се възползват всички хора, на които им се е наложило да се сблъскат с проблематика и не знаят как да подходят.

  • Контакти

   Адрес

   София, ул. Пиротска 117

   Работно време

   Понеделник - Петък

   14:00 - 17:00

   Телефон

   0800 133 22
   безплатен

  • © 2014 help.ncn-bg.org. All Rights reserved.

  • Онлайн магазин от Exsitee