• Как да реагирам, ако разбера, че моят син/дъщеря употребяват наркотици?

   Как да реагирате, когато разберете, че вашето дете употребява психоактивни вещества?

   Като цяло, повечето млади хора, особено тези под 16 години, се доверяват на родителите си и се обръщат към тях за информация и подкрепа. Въпреки това, когато тийнейджъри порастват, комуникация може да бъде затруднена. Конфликтите с родителите в началния период на юношеството, са нещо нормално, чрез тях юношите се противопоставят на възрастните, за да се утвърждават.Това не значи, че не трябва да се опита.Най-важно е да не изпадате в паника и на първо време, да не се опитвате да установите чия е вината. Преди да поговорите с детето си за наркотиците, се уверете, че имате точна, актуална информация за различните видове наркотици, за да можете да реагирате адекватно.

   •  Най-важно е да се запазите спокойствие и да предразположите детето си за разговор;
   • Ако започнете веднага с въпроси свързани с употребата на наркотици, ще окажете натиск и детето ви ще заеме отбранителна позиция;
   • За да насърчите воденето на спокоен разговор, започнете първо с по-общи въпроси свързани с това, което му се случва извън дома.Как вървят нещата в училище, какво става с неговите приятели и т.н.;
   • Опитайте се да задавате въпроси, които няма да доведат до едносрични отговори, така ще е много по-вероятно да тече разговор;
   • Вслушайте се в това, което казва  детето ви и се опитайте да водите двупосочен разговор;
   • Ако сте сигурни, че има проблем и вашето дете отказва да говори с вас, опитайте се да не изпадате в паника; 
   • Не търсете чия е вината и не отправяйте обвинения.

   Въпреки че, сте чували най-различи истории, свързани с употребата на наркотици от тийнейджъри, водещи до пристрастяване, престъпност и смърт, важно е да знаете, че: 

   •  За голяма част от младите хора употребата на наркотици, не е част от нормалния начин на живот;
   • Не се става зависим от еднократна употреба на наркотик;
   • Зависимостта е продължителен процес, който се развива във времето, като преминава последователно през различни етапи;
   • Повечето от тийнейджърите, които опитват наркотици не продължат да ги използват.

   Има сериозни рискове, свързани с употребата на наркотици, но повечето от тийнейджърите, които са опитвали психоактивни вещества инцидентно, обикновено не страдат от дългосрочните вреди на здравето им. 

   Не забравяйте, че има различни причини, поради които хората вземат наркотици. За детето ви, тя може да бъде толкова просто като: "за да се забавлявам." Наркотиците могат да накарат децата ви да се чувстваг спокойни, общителни и пълни с енергия, и това може да е фаза, която те вече са преживели. Важно е да им обясните, че по-голямата част от психоактивните вещества са незаконни/нелегални и могат да повлияят негативно на тяхното физическо и психическо здраве. Добре е да знаят, че макар и да не одобрявате част от техните действия и поведение, те винаги могат да поговорят с вас спокойно за своите притеснения.

   Детето ви може да използва наркотиците, като начин, за да избяга от проблемите, които има в училище или у дома, или защото изпитва затруднения при справяне със стресови ситуации. Затова е много важно да разговаряте спокойно с дете си, за да стигнете до корена на неговите проблеми, така че да можете да намерите начин да разрешите проблемите заедно.

   Когато младите хора имат проблеми свързани с употребата на наркотици, участието и подкрепата на родителите и близките има изключително важна и решаваща роля в справянето с проблема.

   И все пак,  щом разберете, че детето ви употребява наркотици, по-добре не се опитвайте да се справите сами с проблема.Потърсете професионална помощ.

  • Телефонна линия по проблеми с наркотици и алкохол

   Телефонната линия по проблеми с наркотици и алкохол е напълно безплатна и създадена с цел, предоставяне на  информация, оказване на помощ и подкрепа в предприемането на първите стъпки към промяната.

   Консултациите са напълно конфиденциални и от тях могат да се възползват всички хора, на които им се е наложило да се сблъскат с проблематика и не знаят как да подходят.

  • Контакти

   Адрес

   София, ул. Пиротска 117

   Работно време

   Понеделник - Петък

   14:00 - 17:00

   Телефон

   0800 133 22
   безплатен

  • © 2014 help.ncn-bg.org. All Rights reserved.

  • Онлайн магазин от Exsitee